Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü olarak  birincisini düzenlediğimiz “Odyolojide Özel Konular Kongresi” nin ana temasını bu yıl “Her Yönüyle Yaşa Bağlı İşitme Kaybı” olarak belirledik. İşitme kaybı, her yaş grubunda görülen özellikle yaşla artış gösteren önemli bir sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre 1,5 milyardan fazla insan, hayatlarını, ailelerini, toplumlarını ve ülkelerini önemli ölçüde etkileyebilecek bir dereceye kadar işitme kaybı yaşamaktadır.

Ülkemiz “Yaşlı Toplum” sınıflaması içerisinde yer almakla birlikte TÜİK 2018-2080 nüfus projeksiyonlarına göre bu oran 2023 yılında yani bu yıl %10,2 seviyesine ulaşacak ve “Çok Yaşlı Toplum” kategorisinde yer alacağız.

Biyolojik, psikolojik ve sosyolojik boyutlarıyla bireysel farklılık gösteren yaş alma sürecinde; işitme problemleri bireyin iyilik durumunu etkileyen sağlık problemlerindendir. Bu kongrede bütüncül yaklaşım prensipleri dikkate alınarak işitme kaybı ve eşlik eden durumlar bilimsel yaklaşımlarla; çok disiplinli değerlendirme, sağaltım ve rehabilitasyon süreçlerini içeren bilgiler uzman profesyoneller tarafından paylaşılacaktır.

Odyoloji Özel Konular Kongresi’nin geniş katılımlı ve hepimiz için verimli olmasını diliyor, sizleri Cumhuriyetimizin 100. yılında bilgi ve deneyimlerinizi paylaşmak üzere kongremize davet ediyoruz.

Prof. Dr. Songül AKSOY
Kongre Başkanı

 

Etkinlik Tarihi
13-14 Ekim 2023

Etkinlik Yeri
Lokman Hekim Üniversitesi C Blok, Ankara

 

 
Düzenleyen Kurum:
Lokman Hekim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü

İletişim
odyolojideozelkonular2023
@gmail.com

İletişim
Esin BAYAR
esin@motto.tc
 
MOTTO TURİZM
www.motto.tc